R-SENTERET

R-Senteret ligger sentralt plassert på Søre Sunnmøre mellom Ørsta og Volda, helt inntill E39. R-Senteret AS er et datterselskap av Bil & Gummiservice AS- som forvalter p.t. 34000kvm med næringseiendom og næringbygg. Noen bolighus finnes også i porteføljen.

Bedrifter som held til i R-Senteret idag


Vi har ledige lokaler!